CUỘC THI TRỰC TUYẾN

TÌM HIỂU VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(Từ 01/07/2021 đến 15/08/2021)

THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA CUỘC THI