Thể lệ

THỂ LỆ

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet

Tìm hiểu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số

thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 42/KH-STTTT ngày 12/3/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)

 

CHƯƠNG I.

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Tên gọi của Cuộc thi

Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi số quốc gia gắn với tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Thông qua Cuộc thi nhằm hức nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, thay đổi nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn về chuyển đổi số.

Điều 3. Đối tượng tham gia cuộc thi

- Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

CHƯƠNG II.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung, hình thức Cuộc thi

1. Nội dung thi

- Chương trình chuyển đổi số Quốc gia;

- Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Hình thức thi

- Thi trắc nghiệm trên Internet, tại địa chỉ Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (http://sotttt.haiphong.gov.vn), chuyên mục: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ http://tracnghiem.thanhphohaiphong.gov.vn

Điều 5. Hướng dẫn thi

- Người tham gia dự thi (thí sinh) có thể sử dụng máy vi tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet để tham gia Cuộc thi.

+ Cách 1: Thí sinh truy cập trực tiếp vào địa chỉ Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (http://sotttt.haiphong.gov.vn) hoặc các trang thông tin điện tử khác có liên kết đến Cuộc thi; sau đó nhấp chuột vào biểu tượng chuyên mục: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

+ Cách 2: Thí sinh truy cập trực tiếp vào địa http://tracnghiem.thanhphohaiphong.gov.vn để tham gia cuộc thi

- Tại Trang chủ của Cuộc thi, thí sinh thực hiện các bước sau để tham gia thi:

Bước 1: Thí sinh kích trỏ chuột chọn “Vào thi”, sau đó nhập các thông tin cá nhân:

- Họ tên: nhập đầy đủ ký tự có dấu

- Số điện thoại: Nhập số điện thoại chính xác của cá nhân tham gia dự thi để Ban tổ chức liên hệ khi trúng giải.

- Chọn đơn vị tham gia thi: Thí sinh lựa chọn thẻ thông tin “HẢI PHÒNG” hoặc “KHÁC”.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dự thi kích trỏ chuột chọn “Bắt đầu làm bài”.

Bước 2: Thí sinh kích trỏ chuột chọn “Tạo bài thi mới” và bắt đầu làm bài. Thí sinh trả lời các câu hỏi của Cuộc thi bằng hình thức trắc nghiệm: Lựa chọn 01 đáp án đúng nhất để trả lời bằng cách nhấn vào đáp áp đó. Thí sinh phải trả lời hết 20 câu hỏi của Cuộc thi và trả lời câu hỏi dự đoán số người tham gia thi. Thời gian làm bài thi là 30 phút/1 lần thi. Trong thời gian làm bài, thí sinh có thể thay đổi đáp án trả lời của các câu hỏi.

Bước 3: Sau khi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán tổng số lượt người tham gia dự thi, thí sinh kích trỏ chuột chọn “Nộp bài”.

* Thí sinh bấm nút “TIẾP TỤC” để thi lần 2, lần 3... hoặc truy cập lại để thi lần tiếp theo bằng số điện thoại của mình và mật khẩu (được mặc định là dãy số 123456). Mỗi thí sinh được tham gia thi tối đa 05 lần. Máy chủ sẽ tự động chấm điểm để lấy kết quả bài thi có số điểm cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất và dự đoán số người tham gia Cuộc thi gần đúng nhất của thí sinh.

Lưu ý: Thí sinh có thể tham khảo thêm mục “Hướng dẫn” làm bài tại trang chủ của cuộc thi trước khi vào thi.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập Internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia Cuộc thi.

Điều 6. Bài dự thi không hợp lệ

Bài dự thi mà thí sinh đăng ký với tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân hoặc sử dụng các hình thức can thiệp trái phép hệ thống phần mềm trong quá trình dự thi.

Điều 7. Thời gian dự thi

- Thời gian thi: Từ 01/6/2022 đến 30/6/2022.

- Tổng kết và trao giải: dự kiến tháng 7/2022.

Điều 8. Tiêu chí xét giải thưởng

Tiêu chí xét trúng giải được Ban tổ chức ưu tiên và lần lượt theo các tiêu chí như sau:

- Tiêu chí 1: Trả lời đúng nhất, đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm.

- Tiêu chí 2: Thời gian hoàn thành dự thi nhanh nhất.

- Tiêu chí 3: Dự đoán chính xác nhất số lượt người tham gia cuộc thi.

Điều 9. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

- 01 Giải Nhất: Trị giá 3.000.000 đồng và Giấy chứng nhận.

- 02 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận.

- 02 Giải Ba: Mỗi giải  trị giá 1.500.000 đồng và Giấy chứng nhận.

- 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng và Giấy chứng nhận.

CHƯƠNG III.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ này phục vụ cho tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (http://sotttt.haiphong.gov.vn) và các địa chỉ liên kết hoặc tại Website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ http://tracnghiem.thanhphohaiphong.gov.vn.

Mọi thắc mắc liên quan đến Cuộc thi, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi (Sở Thông tin và Truyền thông, SĐT: 0225.3640073).

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để Cuộc thi đạt kết quả thiết thực.