LIÊN HỆ

Liên hệ Ban Tổ chức cuộc thi: Bộ phận thường trực

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại/Fax: 0931.580.079

Email: lethihoaiphuong@haiphong.gov.vn

Liên hệ hỗ trợ trong quá trình thi: Trung tâm Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0984.462.472

Email: nguyendonghuy@haiphong.gov.vn